Фінансове супроводження господарської діяльності

В сучасній Україні в умовах перманентних змін законодавства та правил діяльності корпоративного бізнесу фінансове супроводження господарської діяльності компаній всіх форм власності стає невід'ємною частиною побудови цивілізованих суспільно-економічних стосунків між суб’єктами господарювання на вітчизняному ринку.

Персонал ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ, вивчивши індивідуальні унікальні потреби клієнта, розробить та допоможе впровадити максимально ефективні у кожному конкретному випадку цивілізовані способи ведення господарської діяльності.

ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ пропонує клієнтам повне супроводження господарської діяльності від розробки стратегічних рішень до конкретної щоденної роботи, такої як: претензійно-позовна робота, участь у судових засіданнях на всіх стадіях процесу, договірна робота від експертної оцінки укладених правочинів до виконання їх умов та внесення необхідних змін до документів, робота з установчими документами, взаємодія з державними органами тощо.

Персонал ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ має достатній професіоналізм та компетенцію для надання клієнтам найширшого спектру послуг для оптимізації та раціоналізації їхньої господарської діяльності. Забираючи на себе, скажімо, виконання певних допоміжних, проте необхідних для ведення бізнесу, операцій, ми даємо можливість нашим клієнтам зосередитися на основних напрямках, не відволікаючись на супутні операції. Наслідком такої раціоналізації діяльності корпоративного клієнта зазвичай стає оптимізація бізнес-процесів і нарощення прибутків.

Серед фінансових рішень та послуг ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ пропонує такі:

ІНВЕСТ КРЕДИТ КАПІТАЛ гарантує клієнтам такі фундаментальні речі, як нерозголошення конфіденційної комерційної інформації, яку отримає від клієнта в процесі співпраці.

Друк